درباره ما

DSC00319  DSC00317  DSC00322  DSC00323  DSC00325


آزمایشگاه سلول‌های بنیادی برای همه در آبان ماه ۱۳۹۰به منظور آشنایی کلیه دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه مند با دانش و فناوری سلول‌های بنیادی و کاربردهای عملی آن، تجهیز و راه اندازی شد.

برنامه‌های آموزشی آزمایشگاه سلول‌های بنیادی برای همه، به دلیل طیف گسترده مخاطب از دانش‌آموز تا دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دبیران و معلمان از تنوع بالایی برخوردار است. لذا به منظور آشنا نمودن این طیف گسترده با مقوله‌ سلول‌های بنیادی برنامه‌های متنوعی را برای هر گروه مخاطب تدارک دیده‌ایم.

آزمایشگاه آموزشی سلول‌های بنیادی برای همه در ساختمان شماره چهار از مجموعه پژوهشگاه رویان تأسیس گردیده است؛ آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برای کشت سلول‌های بنیادی و امکانات کمک آموزشی بوده و در هر دوره ظرفیت پذیرش و آموزش به ۱۵شرکت‌کننده را دارد.