بزغاله‌های تراریخت (شنگول و منگول)

انسان از ابتدای غارنشینی به دنبال پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی خود بوده است، این خصوصیت نسل‌ها و سال‌ها با اجداد ما همرا بود تا زمانی که ابزار و علم کافی برای این منظور را پیدا کردند. از همان ابتدای پیدایش تمدن، آنها خواستار شرایط بهتر زندگی بودند؛ از رام کردن حیوانات گرفته تا بارور نمودن زمین‌های سنگلاخی برای گذران زندگی و امرار معاش. اجداد ما به طور ناخواسته با انتخاب نژادهای برتر حیوانات و گیاهان علم اصلاح نژاد را ابداع کردند. آنها با این کار توانستند دام‌هایی داشته باشند که شیر بیشتری تولید...
بیشتر