آثار دانش‌آموزان

در این قسمت می توانید آثاری که دانش‌آموزان برای ما ارسال کرده‌اند را مشاهده کنید.

و در انتها می توانید آثار خود را آپلود و برای ما ارسال کنید.

آپلود آثار دانش آموزان

  • لطفا ابتدا حجم آثار خود را در برنامه هایی مانند photoshop کم کرده، سپس در این قسمت آپلود کنید.

 

آثار ارسالی دانش آموزان