خبرگزاری آریا: اجراي طرح «سلول‌هاي بنيادي براي همه»

به قلم خبرگزاری آریا:

عضو هيئت علمي پژوهشکده رويان از اجراي طرح «سلول‌هاي بنيادي براي همه» خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه رويان درباره اين طرح گفت: با توجه به اهميت کاربرد سلول‌هاي بنيادي در زيست‌شناسي، داروسازي و پزشکي طرح «سلول‌هاي بنيادي براي همه» از سوي اين پژوهشگاه مطرح شده است تا در سياستگذاري کوتاه مدت و بلند مدت و با آموزش‌هاي نظري، عملي و توليد بازي‌هاي فکري ، کتاب‌هاي داستان و مواردي از اين قبيل همه با موضوع سلول‌هاي بنيادي آشنا شوند.
دکتر حسين بهاروند افزود: با توجه به اينکه اجراي اين طرح اميدهاي زيادي را براي محققان ايجاد مي کند، اين طرح در کوتاه مدت براي استادان و دانشجويان و در بلند مدت براي دانش آموزان دبيرستاني و حتي دبستاني اجرايي مي شود.