ایسنا: اتوبوس «سلول‌های بنیادی برای همه» به مدارس می‌رود.

از قلم خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا): 

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان گفت: طرح “سلول‌های بنیادی برای همه” با توجه به ضرورت این موضوع در جامعه اجرایی می‌شود.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر حسین بهاروند، درباره طرح “سلول های بنیادی برای همه” اظهار کرد: با توجه به اهمیت کاربرد سلول های بنیادی در زیست شناسی ، دارو سازی و پزشکی ، طرح “سلول های بنیادی برای همه” از سوی این پژوهشگاه مطرح شده است تا در سیاستگذاری کوتاه مدت و بلند مدت و با آموزش های نظری ، عملی و تولید بازی‌های فکری، کتاب های داستان و مواردی از این قبیل، ذهن همه از طریق آموزش ساده، با موضوع سلول های بنیادی آشنا شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح امیدهای زیادی را برای محققان ایجاد می کند، این طرح در کوتاه مدت برای استادان و دانشجویان و در بلند مدت برای دانش آموزان دبیرستانی و حتی دبستانی اجرایی می‌شود.

 

ادامه مطلب را می‌توانید در سایت خبرگزاری دانشجویان ایران مطالعه کنید.