نهادهای ترویجی

ترویج:

منظور از ترويج فناوري های نوین، فراهم نمودن بستر فرهنگي مناسب و ارتقا سطح آگاهی جامعه و گروه­های مرتبط با  فناوری های نوین با هدف تقويت زمينه‌هاي علمی – فرهنگي مورد نياز براي فعاليت هماهنگ و منسجم اين گروه­ها می­ باشد. ارتباطات فناوری های نوین شامل فرايندهای  سازمان يافته برای تبادل اطلاعات  بين پژوهشگران، مراکز آموزشی- پژوهشی و بنگاه­های خصوصی-دولتی فعال در زمينه فناوری های نوین است.

گروه سرمايه انساني، روابط عمومی و ترويج مرکز سلول های نبیادی برای همه وظيفه ترويج و اطلاع رساني عمومي در مورد علم، فناوري و صنعت سلول های بنیادین و فناوری های مرتبط را بعهده دارد كه اين مهم را از طريق برگزاري نمايشگاه/ همايش، انتشارات، رسانه ها، شبكه سازي و … اجرا مي نمايد.

 

اهداف گروه:

الف) ايجاد شناخت نسبت به فناوري های نوین و معرفي خدمات آن به جامعه.

ب)  ايجاد پذيرش و جلب همکاري گروه‌هاي مختلف درگير در توسعه فناوري ها از جمله:

  • جلب مشارکت مديران سطح مختلف دولتي.
  • جلب مشارکت سرمايه‌گذاران و کارآفرينان.

ج) فعال نمودن ظرفيت هاي تحقيقاتي و علمي و صنعتي.

د‌) جهت‌دهي به فعاليت ها در راستاي هماهنگي.

ح‌) چشاندن طعم پيشرفت و تقويت غرور ملي.

 

مخاطبان برنامه هاي اين گروه را مي توان در قالب پنج دستة كلي دانش آموزان، دانشجويان،متخصصين، مديران و عموم مردم تقسيم نمود كه به عنوان مصرف كننده و  به عنوان عضوي از چرخة توليد علم، فناوري و صنعت حضور دارند.

نياز به ترويج و آموزش يك نياز هميشگي است؛ بر اين اساس برنامه هاي اين گروه متناسب با نوع مخاطب، از ابزارهاي مختلف بهره گرفته مى شود. موضوع برنامه هاي گروه به سه دسته تقسيم مي شود:

  • آموزش پيش از دانشگاه
  • تشويق نهادهاي مروج فناوري ها نوین.
  • اطلاع رساني سياست ها، برنامه و فعاليت هاي كشور در  سلول های بنیادی و فناوری های مرتبط.

معرفی نهادهای ترویجی

بانک اطلاعات نهادهای ترویجی

نهادهای ترویجی فناوری های نوین رویان شامل: گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی، ادارات و پژوهشسراهای آموزش و پرورش و همچنین سایر موسسات، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی هستند که در مرکز سلول های بنیادین برای همه به ثبت رسیده باشند.
این نهادها باید برای برقراری ارتباط و دریافت هرگونه حمایت تشویقی و شرکت در برنامه‏ های مرکز سلول های بنیادی برای همه، ضمن معرفی شخصی به عنوان رابط به مرکز، اطلاعات درخواست شده در این بانک را تکمیل و به صورت مستمر به روز رسانی نمایند. ارتباط بین مرکز و نهاد ترویجی و پیگیری تمامی فعالیت‌های نهاد ترویجی از طریق رابط نهاد انجام می‌شود. کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نهادهای ترویجی از طریق مکاتبه با ایمیل  (به زودی قرار داده خواهد شد.)  و یا تماس با شماره‌های 23562752-23562499 مقدور می‌باشد.

 

گردش کار ثبت مشخصات نهاد ترویجی در بانک اطلاعات
در حال بررسی نهایی قوانین/ به زودی فعال خواهد شد.