معاونت روابط عمومی و ترویج

راهبردها و شرح وظایف مرکز روابط عمومی و ترویج

مرکز سلول های بنیادی برای همه

حوزه هاي عمل:

 • ترویج علمو فناوری (ستادی)
 • ارتباطات و اطلاع رسانی
 • تبلیغات و امور فرهنگي
 • انتشارات و مستند سازي
 • مراسم و تشريفات
 • افكارسنجي و ارتباطات مردمي
 • پژوهش و برنامه ريزي

راهبـردها:

الف) ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهينه سیاستها و برنامه های مرکز.

ب) معرفی برنامه ها و فعالیتهای مرکز در دو سطح عمومی و اختصاصی،

(عموم جامعه و بدنه تصمیم ساز، صاحب نظر و کارشناسی کشور در حوزه علم و فناوری).

ج) بستر سازي فرهنگي و تبليغي برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های مرکز.

و) کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پيشرفت علم و فناوری» در جامعه .

 

شرح وظايف به تفكيك حوزه هاي عمل :

 • ارتباطات و اطلاع رسانی

o دريافت اخبار و اطلاعات مرکز به‌منظور تنظيم گزارش، خبر،سياستهاي خبري و تبليغاتي و اجراي طرحهاي ارتباطي و انتشاراتي با توجه به خط مشي كلان سازمان از طريق : شركت در جلسات، ارتباط مستقيم و مستمر با مسؤلان، حضور در سفرهاي داخلي و خارجي، دريافت اخبار طرح ها و برنامه‌هاي واحدهاي مختلف سازمان، انتشار مكاتباتي كه ارزش اطلاع‌رساني دارند، ارتباط مستقيم با مردم و رسانه‌هاي داخلي و خارجي.

o ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب رسانه‌های جمعی در بخشهای مختلف بويژه علم و فناوری.

o برنامه‌ریزی و اجرای نشست هاي خبري و رسانه اي مرکز و مدیران.

o برنامه ريزي و اجراي فرآيند اطلاع رساني فعاليتهاي مرکز از طريق رسانه هاي مكتوب، فضاي مجازي و صدا و سيما.

o بررسی و گزارش اخبار و مطالب منعكس شده مرتبط با مرکز در رسانه‌ها.

o مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیکي(وب سایت ها).

o شناسایی، ارتباط گيري و بهره مندي از توانمندي هاي نویسندگان بخش علم و فناوری در قالب گروه نويسندگان.

o تهيه پيوست رسانه اي برنامه‌هاي سازمان به‌منظور روشن شدن اذهان عمومي.

o انعكاس برنامه‌ها و عملكرد سازمان به مردم ، دولت و نهادها و سازمانهاي داخل و خارج كشور به عنوان سخنگوي مرکز.

o تهيه و تدوين ، بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، آگهي‌ها و پيام هاي مرکز.

o اقدام در جهت تنویر افكار عمومی از طریق ارسال جوابیه، اصلاحیه و تكذیبيه به مطالب خلاف واقع.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o رصد رسانه‌ها و مجامع عمومي در ارتباط با فعاليت هاي مستقيم و غيرمستقيم سازمان به‌منظور اطلاع‌رساني، انعكاس و پاسخگويي در صورت لزوم

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها.

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت.

 • تبلیغات و امور فرهنگي

o تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.

o معرفی توانمندی ها و فعالیتهای بخشهای مختلف معاونت با استفاده از دانش‌ نوین و شیوه‌های مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه برای کارکنان معاونت (تقویت فرآیندهای درون سیستمی).

o برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی، اطلاع رساني و تبلیغاتی جشنواره های ملی، مجامع و مراسم سراسری مرکز.

o اجرا و ارائه خدمات و برنامه‌هاي فرهنگي تبليغي و هنري در قالبهاي گوناگون به همكاران.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها.

o اجراي ساير امور محوله از سوي رییس محترم مرکز سلول های بنیادی برای همه.

 • انتشارات و مستند سازي

o ايجاد وحدت رويه، برون سپاري و نظارت بر حسن انجام امور انتشاراتي ، تبليغاتي و ارتباطي مرکز.

o انتشار عملكرد مرکز و واحدهاي مختلف آن در چارچوب قوانين مصوب.

o تهيه آرشيو اطلاعاتي و سمعي- بصري فعاليتهاي مرکز.

o تهيه عكس، فيلم، تيزر و كليه نيازمندي هاي چند رسانه اي مرکز.

o اطلاع رساني از طريق انتشار نشریه داخلی در چارچوب قوانين مصوب(مکتوب و الکترونیک)

o مستند سازی و آرشيو فعالیت‌ها و توانمندیهای معاونت بصورت صوتی، تصویری، مکتوب و الکترونیکی.

o تولید و توزیع اقلام انتشاراتی و تبليغاتي ونظارت بر كیفیت و صرفه و صلاح در تهیه، تولید و توزيع اقلام انتشاراتي.

o جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد و مدارك مهم چاپي، نوشتاری و الكترونيكي.

o ایجاد آرشیو و ارائة خدمات صوتی و تصویری به مراكز درخواست كننده.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها.

o اجراي ساير امور محوله از سوي رییس محترم مرکز سلول های بنیادی برای همه.

 • مراسم و تشريفات

o همراهي رییس محترم مرکز سلول های بنیادی برای همه در برنامه ها و انجام امور هماهنگي، ارتباطات و اطلاع رساني.

o تكريم مناسبت هاي ديني و ملي از طريق برگزاري مراسم و مناسبت ها مربوطه جهت ايجاد حسن رابطه و جلب مشاركت بين كاركنان و مسئولان ستادي، واحدهاي تابعه و استانها.

o برنامه ريزي عملياتي و پيگيري امور برگزاری مراسم، مجامع و مناسبتها.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي رییس محترم مرکز سلول های بنیادی برای همه.

 • افكارسنجي و ارتباطات مردمي

o تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.

o نظرسنجی از جامعه هدف در خصوص اقدامات و فعالتیهای حوزه هاي مختلف مرکز.

o ایجاد سیستم پاسخگویی به مراجعان حضوری و غیر حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی به مخاطبین.

o هماهنگی امور روابط عمومی واحد هاي تابعة مرکز.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي مردم ، مخاطبان و خدمات گيرندگان و ارائه نتايج حاصل به مسئولان مرکز به‌منظور اتخاذ روشهاي اجرايي مطلوب و تدوين طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي و ارتباطي مناسب.

o پيگيري انجام به موقع وعده هاي مسؤولان مرکز و انعكاس نتايج حاصل.

o فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل ميان مردم و مسئولان مرکز از طريق برگزاري ملاقات عمومي ، مصاحبه ، برپايي سخنراني ها – ترتيب سفرها ، بازديدها و ملاقات ها.

o اجراي ساير امور محوله از سوي رییس محترم مرکز سلول های بنیادی برای همه.

 

 • پژوهش و برنامه ريزي

o طراحي سياست هاي ارتباطي و تبليغي و اطلاع رساني كلان مرکز.

o تنظيم و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه دفتر ارتباطات و اطلاع رساني.

o برنامه ريزي و به روز رساني فعاليت هاي روابط عمومي، آموزش مستمر همكاران و واحد هاي تابعه.

o برنامه‌ریزی در جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی با مسؤولان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ.

o تحلیل محتوی مطالب منتشره در رسانه‌ها و نشریات تخصصی و تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی مربوطه.

o پيگيري امور قراردادهای منعقده در روابط عمومی و نظارت بر حسن انجام آنها.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o اجرای نظام پیشنهادها

o برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمان هاي ديگر و نهادهاي دولتي

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

 

نمودار سازماني

 

چارت اولیه معاونت روابط عمومی و ترویج
چارت اولیه معاونت روابط عمومی و ترویج

 

پيوست – مستندات قانوني

متن كامل آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي

(به زودی قرار داده میشود)