مدیریت نانو فناوری

منظور از ترويج نانو فناوری، فراهم نمودن بستر فرهنگي مناسب و ارتقا سطح آگاهی جامعه و گروه­های مرتبط با نانو فناوری با هدف تقويت زمينه‌هاي علمی – فرهنگي مورد نياز براي فعاليت هماهنگ و منسجم اين گروه­ها می­ باشد. ارتباطات نانو فناوری شامل فرايندهای  سازمان يافته برای تبادل اطلاعات  بين پژوهشگران، مراکز آموزشی- پژوهشی و بنگاه­های خصوصی-دولتی فعال در زمينه نانو فناوری است.

گروه سرمايه انساني،روابط عمومی و ترويج مرکز سلول های بنیادی برای همه وظيفه ترويج و اطلاع رساني عمومي در مورد علم، فناوري و صنعت نانو فناوری را بعهده دارد كه اين مهم را از طريق برگزاري نمايشگاه/ همايش، انتشارات، رسانه ها، شبكه سازي و … اجرا مي نمايد.

اهداف گروه:

الف) ايجاد شناخت نسبت به نانو فناوری و معرفي خدمات آن به جامعه.

ب)  ايجاد پذيرش و جلب همکاري گروه‌هاي مختلف درگير در توسعه فناوري از جمله:

●  جلب مشارکت مديران سطح مختلف دولتي.

● جلب مشارکت سرمايه‌گذاران و کارآفرينان.

ج) فعال نمودن ظرفيت هاي تحقيقاتي و علمي و صنعتي.

د‌) جهت‌دهي به فعاليت ها در راستاي هماهنگي.

ح‌) چشاندن طعم پيشرفت و تقويت غرور ملي.

مخاطبان برنامه هاي اين گروه را مي توان در قالب پنج دستة كلي دانش آموزان، دانشجويان،متخصصين، مديران و عموم مردم تقسيم نمود كه به عنوان مصرف كننده و ي به عنوان عضوي از چرخة توليد علم، فناوري و صنعت حضور دارند.

نياز به ترويج و آموزش يك نياز هميشگي است؛ بر اين اساس برنامه هاي اين گروه متناسب با نوع مخاطب، از ابزارهاي مختلف بهره گرفته مى شود. موضوع برنامه هاي گروه به سه دسته تقسيم مي شود:

  •  آموزش پيش از دانشگاه.

  •  تشويق نهادهاي مروج نانو فناوری.

  •  اطلاع رساني سياست ها، برنامه و فعاليت هاي كشور در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.